Me Kong

Lê Huỳnh Đức: Cái giá của trò chơi vương quyền

Cuộc đời và sự nghiệp của Lê Huỳnh Đức, cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên, đều là những cuộc tranh cãi hai mặt không hồi kết. Anh có thể là chân sút huyền thoại, nhưng cũng có thể là quyền lực đen. Anh có thể là nhà cầm quân đầy mưu lược, nhưng cũng có thể là gã độc tài.