Me Kong

Viên Nén ươm hạt

Why Choose PlantBest Plantable Coco Pots?

Viên nén ươm hạt

Được làm từ mụn dừa mới đã trộn thêm dinh dưỡn cho phù hợp với nhu cầu phát triển của cây con và hạt giống.

Có các kích thước khác nhau phù hợp cho từng loại cây
35mm
42mm
Đường kính Số lượng Đường kính ngoài Độ nở
35mm 1,000 / thùng 35 mm 3 cm
42mm 1,000 / thùng 42 mm 4 cm