Me Kong

Specialized Nursery Coco Coir Pots

Tất cả làm từ 100% hữu cơ thân thiện với môi trường

Có nhiều kích thước khác nhau phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng loại cây. 
Specialized Nursery Coco Coir Pots
1014
Specialized Nursery Coco Coir Pots
1016
Specialized Nursery Coco Coir Pots
1018
Product Part Code Case Pack Outside Diameter Inside Diameter Height Capacity cubic Inches Metric
1014 20 8.75 8 6 232 3.8 L
1016 20 10.75 10 7.5 427 7 L
1018 20 12.75 12 9 762 12.5 L