Me Kong

Bộ ly chỉ dừa

Tất cả làm từ 100% hữu cơ thân thiện với môi trường

Có nhiều kích thước khác nhau phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng loại cây. 
Square Coconut Coir Tray Packs
 
Square Coconut Coir Tray Packs
 

Square Coconut Coir Tray Packs

 
Product Part Code Case Pack Outside Diameter Inside Diameter Height Capacity cubic Inches Metric
2502 300 10 4 2 30.51 500 ML
2504 300 10.3 4.75 2.25 73.23 1.2 L
2506 200 9.25 6.25 3 91.54 1.5 L