Me Kong

Ly chỉ Dừa tròn

Tất cả làm từ 100% hữu cơ thân thiện với môi trường

Có nhiều kích thước khác nhau phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng loại cây. 
1002
1004
1006
1008
1010
1012
Mã sản phẩm Đóng gói Đường kính ngoai Cao Capacity cubic Inches Số khối
1002 3000 2.25 2.3 6.1 100 ML
1004 1540 3.3 3.1 15 260 ML
1006 1344 4.1 4.0 33.5 550 ML
1008 800 4.75 4.6 58 950 ML
1010 1032 3.8 3.5 24.8 406 ML
1012 660 4.3 3.8 36.6 600 ML